Српска хемијска олимпијада

На овој страници можете наћи информације о Српској хемијској олимпијади. Угледајући се на друге државе које учествују на међународној хемијској Олимпијади и ми смо од 2014. године почели да организујемо ово изборно такмичење. Такмичење се одвија у два дана. Првог дана се ради практични део у трајању од 5 сати. Другог дана се ради теоријски део у трајању од 5 сати. Републичко такмичење је изборно такмичење за Српску хемијску олимпијаду. Право учешћа на Српској хемијској Олимпијади имају првих десет ученика трећег и четрвтог разреда у категорији тест и практичне вежбе и прва два ученика другог разреда у истој категорији. На Међународну хемијску олимпијаду квалификоваће се прва четири ученика са Српске хемијске олимпијаде.

СХО 2014 задаци    решења    вежбе    галерија слика     ранг-листа

СХО 2015 задаци    решења    вежбе    галерија слика     ранг-листа

СХО 2016 задаци    решења    вежбе    галерија слика    ранг-листа

СХО 2017 задаци    решења    вежбе    галерија слика    ранг-листа

СХО 2018 задаци    решења    вежбе    галерија слика    ранг-листа

СХО 2019 задаци    решења    вежбе    галерија слика    ранг-листа

СХО 2021 задаци    решења    вежбе    галерија слика    ранг-листа

СХО 2022 задаци    решења    вежбе    галерија слика    ранг-листаНазад