Пресек градива – седми разред

(школска година 2023/2024)

   1. Хемија као експериментална наука и хемија у свету око нас

2. Хемијска лабораторија

 3. Атоми и хемијски елементи

4. Молекули елемената и једињења, јони и јонска једињења   

Ковалентна веза: молекули елемената и молекули једињења. Атомска и молекулска кристална решетка.

Јонска веза и јонска кристална решетка.

Валенца. Хемијске формуле и називи.

▲--------------- ▲ ------------ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ------- ▲ ---------------- ▲

 5. Хомогене и хетерогене смеше

-------------- ▲ -----------ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ----------- ▲ -------------▲

 5. Израчунавања у хемији

6. Водоник и кисеоник и њихова једињења. Соли

  -------------- ▲ -------------РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ------- ▲ ----------------▲

Пресек градива – осми разред

(школска година 2023/2024)

  1. Метали, њихови оксиди и хидроксиди

 2. Неметали, њихови оксиди и киселине

 3. Соли

 4. Органска једињења и њихова општа својства

▲--------------- ▲ ------------ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ------- ▲ ---------------- ▲

5. Угљоводоници

   ▲ -------------- ▲ -------------ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ-------------- ▲ -------------▲

 6. Органска једињења са кисеоником

 7. Биолошки важна органска једињења

8. Заштита животне средине и зелена хемија

-------------- ▲ -------------РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ------- ▲ ----------------▲

За Републичко такмичње од ученика се захтева познавање целокупног градива.


Важеће Програме наставе и учења можете пронаћи овде:

седми разред (стр. 130)

осми разред (стр. 136)


 nazad