Tumačenje propozicija za takmičenje iz Hemije učenika osnovnih škola za školsku 2007/2008. godinu
 

 

Tumačenje propozicija za takmičenje iz Hemije učenika osnovnih škola za školsku 2007/2008. godinu

 

Način kvalifikovanja učenika sa opštinskog na okružno/gradsko/ međuokružno takmičenje:

 

Plasman učenika nakon opštinskog takmičenja utvrđuje se na osnovu osvojenih bodova:

I   mesto od 91-100 bodova

II  mesto od 81-90 bodova

III mesto od 70-80 bodova

 

Učesnicima koji su na opštinskom takmičenju osvojili prvo, drugo i treće mesto dodeljuju se diplome i pohvale koje potpisuje direktor škole domaćina.

Sa opštinskog na okružno/gradsko/međuokružno takmičenje plasiraju se učenici koji osvoje više od 70 bodova.

Sa opština na kojima nijedan od takmičara nije osvojio 70 bodova, na sledeći nivo takmičenja plasira se učenik koji je prvi na rang listi.

 

  

Pozivanje na praktični deo za okružno/gradsko/međuokružno takmičenje:

 

Praktičnom delu takmičenja pristupa 30%, a najviše 20 učenika prema broju osvojenih poena na testu.

 

 

 

 

Predsednik komisije za takmicenje iz Hemije za Osnovne škole

Dr Veselin Maslak, docent

Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu

Studentski trg 12-16, Beograd
Telefon:
011-3336 655