Kalendar
takmičenja:

  • Školsko do 03.04.2021.
  • Međuokružno 10.04.2021. u 9h
  • Republičko od 07-09.05.2021. na Hemijskom fakultetu u Beogradu
  •  Samostalni istraživački radovi za međuokružno takmičenje moraju biti predati do 03.04.2021.
  • Srpska hemijska olimpijada 03-05.06.2021. na HF-u u Beogradu
  • Međunarodna hemijska olimpijada 24.07-02.08.2021. Osaka, Japan

 

     Propozicije takmičenja

     Primeri testova sa ranijih takmičenja

     Ko su dosadašnji pobednici?

     O učešću na međunarodnoj hemijskoj Olimpijadi

     Srpska hemijska olimpijada
   

Drage kolege, poštovani takmičari želimo Vam uspeh u ovogodišnjem takmičarskom ciklusu! 

Zbog toga ovde navodimo na osnovu aktuelnih programa nastave koje gradivo će obuhvatati zadaci na međuokružnom takmičenju po razredima:

Prvi razred gradivo zaključno sa stehiometrijskim izračunavanjima
Drugi razred gradivo zaključno sa kompleksima
Treći razred gradivo zaključno sa fenolima i etrima

Obaveštenje za škole organizatore međuokružnog                                             takmičenja

S obzirom na to da Školske uprave neće dostavljati testove školama, potrebno je da se direktor škole domaćina obrati profesoru Dušanu Sladiću sa zvanične elektronske adrese škole na e-mail: dsladic@chem.bg.ac.rs            Detaljnja rešenja sa teorijskog dela međuokružnog takmičenja                možete pogledati ovde.
Zadatke za učenike prvog razreda možete pogledati ovde.
Zadatke za učenike drugog razreda možete pogledati ovde.
Zadatke za učenike trećeg i četvrtog razreda možete pogledati ovde.
Ključeve testa za prvi razred možete pogledati ovde.
Ključeve testa za drugi razred možete pogledati ovde.
Ključeve testa za treći i četvrti razred možete pogledati ovde.
Rezultate u ŠU Beograd možete pogledati ovde.

VAŽNO! Poštovane kolege, budući da je Tehnološko-metalurški fakultet odustao od organizacije Republičkog takmičenja ovogodišnje Republičko takmičenje biće održano na Hemijskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.


Informacije o dodatnim sadržajima na Srpskoj hemijskoj Olimpijadi u odnosu na gradivo prva tri razreda srednje škole možete preuzeti
ovde.    Molimo Vas da izveštaj sa međuokružnog takmičenja dostavite predsedniku Republičke komisije u obliku koji možete preuzeti ovde.

 

    Short English description of Serbian high school competition in chemistry (International Chemistry Olympiad qualifications competition in Serbia) can be found here.