Srpska hemijska olimpijadaNa ovoj stranici možete naći informacije o Srpskoj hemijskoj olimpijadi. Ugledajući se na druge države koje učestvuju na međunarodnoj hemijskoj Olimpijadi i mi smo od 2014. godine počeli da organizujemo ovo izborno takmičenje. Takmičenje se odvija u dva dana. Prvog dana se radi praktični deo u trajanju od 5 sati. Drugog dana se radi teorijski deo u trajanju od 5 sati. Republičko takmičenje je izborno takmičenje za Srpsku hemijsku olimpijadu. Pravo učešća na Srpskoj hemijskoj Olimpijadi imaju prvih deset učenika trećeg i četrvtog razreda u kategoriji test i praktične vežbe i prva dva učenika drugog razreda u istoj kategoriji. Na Međunarodnu hemijsku olimpijadu kvalifikovaće se prva četiri učenika sa Srpske hemijske olimpijade.SHO 2021  zadaci  rešenja  vežbe  galerija slika  rang-lista