rezultati međuokružnog takmičenja iz hemije učenika osnovnih škola za 2007/2008. godinu
 

Školska uprava Beograd

rang lista 7. razred u kategoriji test-praktična vežba

rang lista 8. razred u kategoriji test-praktična vežba

rang lista test-istraživački rad

 Školska uprava Užice

rang lista 7. razred u kategoriji test-praktična vežba

rang lista 8. razred u kategoriji test praktična vežba 

rang lista test-istraživački rad

Školska uprava Zaječar

                     rang lista 7. razred u kategoriji test-praktična vežba Borski okrug

                     rang lista 7. razred u kategoriji test-praktična vežba Zajecarski okrug

                     rang lista 8. razred u kategoriji test praktična vežba Borski okrug

                     rang lista 8. razred u kategoriji test praktična vežba Zajecarski okrug

Školska uprava Čačak

rang lista 7. razred u kategoriji test-praktična vežba

rang lista 8. razred u kategoriji test-praktična vežba

Školska uprava Požarevac

            rang lista 7. razred u kategoriji test-praktična vežba Podunavski okrug

            rang lista 8. razred u kategoriji test-praktična vežba Podunavski okrug

                     rang lista 7. i 8 razred u kategoriji test-praktična vežbar Braničevski okrug 

                     objedinjena rang lista Školske uprave Požarevac  

 Školska uprava Zrenjanin

rang lista 7. razred u kategoriji test-praktična vežba

rang lista 8. razred u kategoriji test-praktična vežba

rang lista test-istraživački rad

 Školska uprava Valjevo

rang lista 7. razred u kategoriji test-praktična vežba

rang lista 8. razred u kategoriji test-praktična vežba

 Školska uprava Kraljevo

rang lista 7. razred u kategoriji test-praktična vežba

rang lista 8. razred u kategoriji test-praktična vežba

 Školska uprava Leskovac

rang lista 7. razred u kategoriji test-praktična vežba

rang lista 8. razred u kategoriji test-praktična vežba

rang lista test-istraživački rad

 Školska uprava Sombor

rang lista 7. razred u kategoriji test-praktična vežba

rang lista 8. razred u kategoriji test-praktična vežba 

test istrazivacki rad Sombor.pdf 

 Školska uprava Kragujevac

rang lista 7. razred u kategoriji test-praktična vežba

rang lista 8. razred u kategoriji test-praktična vežba

 Školska uprava Niš

rang lista 7. razred u kategoriji test-praktična vežba

rang lista 8. razred u kategoriji test-praktična vežba

rang lista test-istraživački rad

 Školska uprava Kruševac

rang lista 7. razred u kategoriji test-praktična vežba

rang lista 8. razred u kategoriji test-praktična vežba 

rang lista test-istraživački rad

 Školska uprava Jagodina

rang lista 7. razred u kategoriji test-praktična vežba

rang lista 8. razred u kategoriji test-praktična vežba

rang lista test-istraživački rad

 Školska uprava Novi Sad

rang lista 7. razred u kategoriji test-praktična vežba

rang lista 8. razred u kategoriji test-praktična vežba

Školska uprava Kosovska Mitrovica
rang lista 7. i 8. razred u kategoriji test-praktična vežba 

Školska uprava Ranilug

rang lista 7. i 8 razred u kategoriji test-praktična vežba

 
Republička komisija je postavila rezultate koje je dobila od Školskih uprava.

Ukoliko ima gresaka u rang listama obratite se Republickoj komisiji za sprovođenje takmičenja iz Hemije na e-mail: veselin AT mojahemija. org