Rang-lista 2005

Prethodna godina    Sledeća godina 

I RAZRED - TEST I EKSPERIMENTALNE VEŽBE

Plasman

Ime i prezime učenika

Naziv škole

Mesto

Ime i prezime mentora

Rang

1.

Ljubica Ljubisavljević

XII beogradska gimnazija

Beograd

Milosav Đorđević

I

2.

Vladimir Paunović

Medicinska škola

Užice

Milena Jevđović

II

3.

Aleksandar Mirković

Medicinska škola "Dr Andra Jovanović"

Šabac

Dragoljub Krilović

II

4.

Miloš Baljozović

Gimnazija

Leskovac

Predrag Stoiljković

II

5.

Branislav Stanković

Gimnazija "Svetozar Marković"

Niš

Maja Đorđević

III

6.

Maja Bekut

Gimnazija "Isidora Sekulić"

Novi Sad

Mirjana Rašković

III

II RAZRED - TEST I EKSPERIMENTALNE VEŽBE

Plasman

Ime i prezime učenika

Naziv škole

Mesto

Ime i prezime mentora

Rang

1.

Stevan Vlajin

Gimnazija "Bora Stanković"

Niš

Zorica Taškov

I

2.

Marko Spasić

Gimnazija

Kruševac

Đuja Dunjić

II

3.

Danica Marinković

Gimnazija "Bora Stanković"

Niš

Zorica Taškov

II

4.

Ester Tot

Gimnazija "Svetozar Marković"

Subotica

Eva Demek

II

5.

Vladimir Prokopović

Gimnazija

Leskovac

Predrag Stoiljković

II

6.

Jelena Popović

Gimnazija "Ivo Lola Ribar"

Sremska Mitrovica

Stanislava Nešić

III

III I IV RAZRED - TEST I EKSPERIMENTALNE VEŽBE

Plasman

Ime i prezime učenika

Naziv škole

Mesto

Ime i prezime mentora

Rang

1.

Jelena Ranđelović

Medicinska škola "Sestre Ninković"

Kragujevac

Dejana Dimitrijević

I

2.

Ljiljana Stojanović

Gimnazija

Leskovac

Predrag Stoiljković

I

3.

Aleksandar Mihajlović

Medicinska škola "7. april"

Novi Sad

Veselinka Škiljević

I

4.

Viktor Čolić

Hemijsko-tehnološka škola "Lazar Nešić"

Subotica

Jelisaveta Kikić

II

5.

Ivan Mrkić

XIII beogradska gimnazija

Beograd

Anita Stojčevski-Miljanović

II

6.

Živojin Šuštran

XIII beogradska gimnazija

Beograd

Anita Stojčevski-Miljanović

II

7.

Mladen Milović

Medicinska škola

Užice

Milena Jevđović

III

8.

Miloš Matković

Gimnazija "Jovan Jovanović Zmaj"

Novi Sad

Branka Vlahović

III

9.

Nemanja Stepanović

Gimnazija "Bora Stanković"

Niš

Ljiljana Miladinović

III

10.

Stevan Samardžić

Gimnazija "Svetozar Marković"

Jagodina

Marija Stanić

III

11.

Dragana Vasić

XIII beogradska gimnazija

Beograd

Anita Stojčevski-Miljanović

III

12.

Dušan Malenov

Gimnazija "Borislav Petrov Braca"

Vršac

Vezirka Dobardžić

III

13.

Nevena Šajinović

Gimnazija

Obrenovac

Ružica Kovačević

III

14.

Valentin Šoti

Gimnazija "Svetozar Marković"

Subotica

Eva Demek

III

I I II RAZRED - TEST I ISTRAŽIVAČKI RAD

Plasman

Ime i prezime učenika

Naziv škole

Mesto

Ime i prezime mentora

Rang

1.

Aleksandra Trajković

Gimnazija "Svetozar Marković"

Niš

Dušica Miljković

I

2.

Gordana Krstić

Gimnazija "Bora Stanković"

Vranje

Smiljana Golubović

II

III I IV RAZRED - TEST I ISTRAŽIVAČKI RAD

Plasman

Ime i prezime učenika

Naziv škole

Mesto

Ime i prezime mentora

Rang

1.

Ivan Savić

Hemijsko-tehnološka škola "Božidar Đorđević-Kukar"

Leskovac

Anka Jovanović

I

2.

Jelena Blagojević

XIII beogradska gimnazija

Beograd

Milena Bojadžić

II