PROPOZICIJE ZA TAKMIČENjE IZ HEMIJE UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA ZA ŠKOLSKU 2007/08. GODINU

 

 

 

ORGANIZACIJA TAKMIČENjA

Organizatori takmičenja su Srpsko hemijsko društvo i Ministarstvo prosvete Republike Srbije.

Stručni deo sprovode Školska, Opštinska, Okružna/gradska/međuokružna i Republička komisija. Komisiju čine najmanje tri člana.

Školsku komisiju obrazuje stručno veće za Hemiju.

Opštinsku komisiju obrazuje stručno društvo, odnosno zajednica škola, na predlog opštinskog aktiva nastavnika.

Okružnu/gradsku/međuokružnu komisiju obrazuje stručno društvo i drugi organizatori u saradnji sa Školskom upravom. Jedan član komisije je predstavnik stručnog društva, odnosno zajednice škola.

Republičku komisiju obrazuje organizator, a najmanje jedan član je predstavnik Ministarstva prosvete.

Opštinski aktivi nastavnika hemije su odgovorni za organizaciju opštinskih, a načelnici školskih uprava za organizaciju Okružnih/gradskih/međuokružnih takmičenja. Okružna/gradska/međuokružna takmičenja ne moraju da se održavaju u sedištu odeljenja Ministarstva za prosvetu.

VIDOVI TAKMIČENjA

I  -  TEST I PRAKTIČNI DEO

II - TEST I SAMOSTALNI ISTRAŽIVAČKI RAD

  Tumčenje propozicija za takmičenje iz Hemije učenika osnovnih škola za školsku 2007/2008. godinu

 

 nazad