Presek gradiva po nivoima takmičenja
 

NASTAVNE TEME ZA Vll RAZRED   

  •     OPŠTINSKO

                                1.      Hemija i njen značaj

                                2.      Osnovni hemijski pojmovi

                                3.      Struktura supstance

                     Atom i struktura atoma

                     Osnovne čestice koje izgrađuju supstance

  •   MEĐUOKRUŽNO

                                  4.      Homogene smeše-rastvori

  • REPUBLIČKO

                                    5.      Hemijske reakcije i izračunavanja


 

NASTAVNE TEME ZA Vlll RAZRED   

  •     OPŠTINSKO                          

                                        1. Hemijski elementi i jedinjenja

                              Nemetali i njihova jedinjenja        

                             Metali i njihova jedinjenja 

                2. Klase neorganskih jedinjenja

                                        3. Uvod u organsku hemiju                                        

                                        4.Ugljovodonici


  •   MEĐUOKRUŽNO

                                  4.      Organska jedinjenja sa kiseonikom

  • REPUBLIČKO

                                    5.      Biološki važna organska jedinjenja