УЏБЕНИЦИ ЗА СЕДМИ РАЗРЕД


Љуба Мандић, Јасминка Королија, Дејан Даниловић: Хемија за 7. разред основне школе, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд


 Драгана Анђелковић, Татјана Недељковић: Хемија 7 - уџбеник за седми разред основне школе, Нови логос, Београд
Миомир Ранђеловић, Мирјана Марковић: Хемија - уџбеник за седми разред основне школе, БИГЗ школство, Београд, 2010


Јасна Адамов, Наталија Макивић, Станислава Олић: ХЕМИЈА за 7. разред основне школе, Герундијум, 2012Ивана Вуковић, Аника Влајић: Хемија, уџбеник за 7. разред основне школе, Klett, 2012ЗБИРКЕ ЗАДАТАКА ЗА 7. РАЗРЕД


Љуба Мандић, Јасминка Королија, Дејан Даниловић: Збирка задатака из хемије са лабораторијским вежбама за 7. разред основне школе, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд 


Татјана Недељковић, Драгана Анђелковић: Хемија 7 - збирка задатака са решењима из хемије за седми разред основе школе, Нови логос, БеоградМиомир Ранђеловић, Мирјана Марковић: Радна свеска са збирком задатака за седми разред основне школе, БИГЗ школство, БеоградЈасна Адамов, Наталија Макивић, Станислава Олић: Лабораторијске вежбе са задацима из хемије за 7. разред основне школе, Герундијум, БеоградИвана Вуковић, Аника Влајић: Хемија - Збирка задатака с лабораторијским вежбама за 7. разред основне школе, Klett, 2012


Драгана Анђелковић, Татјана Недељковић: Хемија - радна свеска са демонстрационим огледима, лабораторијским вежбама и задацима за седми разред основе школе, Нови логос, Београд


 


УЏБЕНИЦИ ЗА ОСМИ РАЗРЕД


др Љуба Мандић, др Јасминка Королија, Дејан Даниловић: Хемија за 8. разред основне школе, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд


Татјана Недељковић, Драгана Анђелковић: Хемија - уџбеник за осми разред основне школе, Нови логос, Београд  


Јасна Адамов, Радојка Ђурђевић, Снежана Каламковић: ХЕМИЈА за 8. разред основне школе, Герундијум, Београд, 2012


Даринка Раденковић, Милош Раденковић: Хемија - уџбеник за 8. разред основне школе, Klett, 2012ЗБИРКЕ ЗАДАТАКА ЗА 8.РАЗРЕД

др Љуба Мандић, др Јасминка Королија, Дејан Даниловић: Лабораторијске вежбе са задацима из хемије за 8. разред основне школе, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд 


Драгана Анђелковић, Татјана Недељковић: Хемија - збирка задатака са решењима из хемије за осми разред основе школе, Нови логос, Београд

Татјана Недељковић, Драгана Анђелковић: Хемија - радна свеска са демонстрационим огледима, лабораторијским вежбама и задацима за осми разред основе школе, Нови логос, Београд
Јасна Адамов, Снежана Каламковић, Радојка Ђурђевић: Лабораторијске вежбе са задацима из хемије за 8. разред основне школе, Герундијум, Београд, 2012


Даринка Раденковић, Милош Раденковић: Хемија - збирка задатака с лабораторијским вежбама за 8. разред основне школе, Klett, 2012
ОСТАЛА ЛИТЕРАТУРА

Јасминка Королија, Дејан Даниловић, Љуба Мандић: Хемија - збирка задатака за такмичаре VII и VIII разреда, VI издање, ННК Интернационал, Београд (2014)


Љуба Мандић, Јасминка Королија, Дејан Даниловић: Хемија: Приручник за наставнике за 7. разред основне школе, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд


Драгана Анђелковић, Татјана Недељковић: Хемија 7 - Приручник за наставнике хемије за седми разред основне школе, Нови логос, БеоградБранислава Дилбер-Косић: Хемија - Приручник за наставнике хемије за осми разред основне школе, Нови логос, Београд