Broj učesnika po Školskim upravama na Republičkom takmičenju u školskoj 2007/08. godini

Prema Propozicijama takmičenja učenika osnovnih škola na republičko takmičenje svaka Školska uprava ima pravo da uputi tri učenika VII razreda i tri učenika VIII razreda. Izuzetno, Beograd, zbog većeg broja učenika, ima pravo da uputi po 4 učenika iz svake kategorije. Za svakog takmičara koji je prethodne godine zauzeo jedno od prvih pet mesta uvećava se broj takmičara na sledeći način: 5 dodatnih mesta u konkurenciji VIII razreda raspoređuje se na osnovu rang liste VII razreda iz prethodne godine; 5 dodatnih mesta u konkurenciji VII razreda raspoređuje se na osnovu rang-liste VIII razreda iz prethodne godine. Broj učesnika na republičkom takmičenju u školskoj 2007/08. godini dat je u sledećoj tabeli:


Školska uprava

VII razred

VIII razred

Kragujevac

3

3

Kraljevo

3

4

Leskovac

3

4

Niš

4

4

Novi Sad

3

4

Požarevac

3

3

Sombor

3

3

Valjevo

3

3

Zaječar

3

3

Zrenjanin

3

3

Beograd

6

4

Čačak

3

3

Ranilug

3

3

Kosovska Mitrovica

3

3

Užice

4

4

Kruševac

4

3


 Nova Školska uprava Jagodina prvi put učestvuje na Republičkom takmičenju iz Hemije. Prema propozicijama ima pravo da uputi tri učenika Vll razreda i tri učenika Vlll razreda.