2012

ЗАДАЦИ И ПРАКТИЧНЕ ВЕЖБЕ СА СВИХ НИВОА ТАКМИЧЕЊА У 2012. ГОДИНИРЕЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ

Седми разред - Задаци са Републичког такмичења 2012. године                    СРПСКИ

Седми разред - Задаци са Републичког такмичења 2012. године                    МАЂАРСКИ

Седми разред - Решења задатака са Републичког такмичења 2012. године  СРПСКИ

Седми разред - Практична вежба са Републичког такмичења 2012. године СРПСКИ

РЕГИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ

Седми разред - Задаци са Регионалног такмичења 2012. године                      СРПСКИ

Седми разред - Решења задатака са Регионалног такмичења 2012. године    СРПСКИ

Седми разред - Практична вежба са Регионалног такмичења 2012. године   СРПСКИ

Седми разред - Решење вежбе са Регионалног такмичења 2012. године        СРПСКИ
ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ

Седми разред - Задаци са Општинског такмичења 2012. године     СРПСКИ
 

Седми разред - Задаци са Општинског такмичења 2012. године     МАЂАРСКИ

Седми разред - Задаци са Општинског такмичења 2012. године     СЛОВАЧКИ

Седми разред - Задаци са Општинског такмичења 2012. године     ХРВАТСКИ

Седми разред - Задаци са Општинског такмичења 2012. године     РУМУНСКИ

Седми разред - Задаци са Општинског такмичења 2012. године     РУСИНСКИ
Осми разред - Задаци са Општинског такмичења 2012. године     СРПСКИ

Осми разред - Задаци са Општинског такмичења 2012. године     МАЂАРСКИ

Осми разред - Задаци са Општинског такмичења 2012. године     СЛОВАЧКИ

Осми разред - Задаци са Општинског такмичења 2012. године     ХРВАТСКИ

Осми разред - Задаци са Општинског такмичења 2012. године     РУМУНСКИ

Осми разред - Задаци са Општинског такмичења 2012. године     РУСИНСКИСедми разред - Решења задaтака са Општинског такмичења 2012. године     СРПСКИ
 

Осми разред - Решења задaтака са Општинског такмичења 2012. године       СРПСКИComments